Hoe zou Einstein opruimen?

Creëer orde in je persoonlijke Ruimtetijd: je huis én agenda.

Einstein heeft het in zijn speciale relativiteitstheorie benoemd: we kunnen ruimte en tijd niet als twee afzonderlijke entiteiten beschouwen, er bestaat slechts één entiteit: de ruimtetijd. Deze ruimtetijd bevat alle gebeurtenissen in het verleden, heden en toekomst van ons heelal.

Laten we de wisselwerking tussen ruimte en tijd in ons dagelijks leven onder de loep nemen: Hoe ziet opruimen in ruimtetijd eruit?

Als we onze agenda beter organiseren, ontstaat er meer ruimte om ons huis op te ruimen, en andersom, als we ons huis opruimen, wordt onze leefruimte efficiënter en aangenamer.

Met minder ballast komen we met dezelfde kracht sneller in beweging (Newton) en kunnen we meer gedaan krijgen van onze agenda: het bespaart ons in de toekomst veel tijd, omdat we minder tijd kwijt zijn aan het zoeken naar spullen of het navigeren door een rommelige omgeving.

Bovendien ervaren we minder stress en hebben we meer energie om ons te concentreren op belangrijke taken in onze agenda.

Aan de andere kant kan het opruimen van onze agenda ons helpen om een beter overzicht te krijgen van onze beschikbare tijd. Door onze tijd efficiënter in te delen, ontstaat er meer ruimte om op te ruimen. Dit stelt ons in staat om een meer geordend en harmonieus leven te leiden.

4 Tips om zowel je huis als je agenda op te ruimen:

1. Stel prioriteiten

Bepaal welke taken of gebieden in je huis het belangrijkst zijn om op te ruimen en focus eerst op die. Denk hierbij ook aan zaken die je efficiënter maken, bijvoorbeeld omdat je dingen sneller kunt pakken en terugzetten.

2. Plan regelmatig opruimmomenten in

Reserveer wekelijks of maandelijks tijd in je agenda voor het opruimen van je huis en het organiseren van je agenda. Kader de ruimtetijd door bijvoorbeeld in de agenda ‘2 uur garage’ te zetten.

3. Gebruik een agenda of planningssysteem

Dit helpt je om je tijd beter te beheren en zorgt ervoor dat je op schema blijft met je opruimdoelen. Door het op te schrijven in je agenda wordt tijd grijpbaarder als ruimte.

4. Ruim je verleden op

Accepteer dat de plek van sommige spullen in het verleden is. Door je te ontdoen van overbodig geworden spullen, creëer je meer ruimte, bespaar je de tijd van hetzelfde beslisproces nog een aantal keer doormaken. Daardoor kan tijd naar voren en ervaar je minder stress.

In de geest van Einsteins ruimtetijd is het belangrijk om te beseffen dat ruimte en tijd met elkaar verweven zijn in ons dagelijks leven. Door zowel onze fysieke ruimte als onze agenda op te ruimen, kunnen we een meer geordend en evenwichtig de toekomst tegenmoet.