Opruimen voor of na overlijden

Voor of na een overlijden is dit een extra moeilijke taak die veel emoties met zich meebrengt.
Want wanneer begin je met het opruimen van de spullen van je dierbare? In dit gevoelige proces kan het fijn zijn om iemand naast je te hebben. Iemand die luistert, vraagt, meedenkt en helpt bij het maken van keuzes. Afgestemd op jouw wensen en behoeften.

Als opruimbegeleider kan ik je helpen met:

  • stukje rouwverwerking d.m.v. het opruimen van spullen
  • meedenken over alternatieven voor een mooi tweede leven voor bijvoorbeeld kleding, een bijzondere postzegelverzameling of waardevolle sieraden
  • een frisse blik werpen op een eerlijke verdeling van spullen tussen kinderen of andere dierbaren
  • op een prettige manier van je spullen af te komen
  • voorbereiding op verhuizen, als je kleiner gaat wonen