Privacyverklaring

Eva Mooren Opruimbegeleiding vind jouw privacy net zo belangrijk als jij. Daarom doen we er alles aan om jouw persoonlijke informatie , die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG te behandelen.
Je persoonsgegevens worden verwerkt zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is zowel van toepassing voor Eva Mooren Opruimbegeleiding als Verhuiscoach Den Bosch.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eva Mooren opruimbegeleiding verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam
 2. Telefoonnummer
 3. E-mailadres
 4. Adresgegevens
 5. IP-adres
 6. Locatiegegevens
 7. Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 8. Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 9. Internetbrowser en apparaat type
 10. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

1 t/m 4 worden bewaard als je je inschrijft voor de nieuwsbrief, opruimscan of als je reageert op een post.  Alle andere informatie wordt geregistreerd door Google Analytics.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Eva Mooren Opruimbegeleiding verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Informeren over wijzigingen van diensten
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Eva Mooren opruimbegeleiding verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte  

Geautomatiseerde besluitvorming

Eva Mooren Opruimbegeleiding neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eva Mooren Opruimbegeleiding) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eva Mooren Opruimbegeleiding bewaart facturen 7 jaar, zoals verplicht is voor de belastingdienst. Je naam en mail adres wordt bijvoorbeeld bewaard zolang je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief. Overige persoonlijke gegevens die actief zijn verstrekt zoals in app- en mail correspondentie worden alleen op verzoek verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Eva Mooren opruimbegeleiding verkoopt jouw gegevens NIET aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Eva Mooren Opruimbegeleiding gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eva Mooren opruimbegeleiding en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar eva@evamooren.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Eva Mooren Opruimbegeleiding zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Eva Mooren Opruimbegeleiding wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eva Mooren Opruimbegeleiding neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via eva@evamooren.nl

VRAGEN OVER DE PRIVACYVERKLARING

We houden deze privacyverklaring up-to-date met de ontwikkelingen in de privacy wetgeving. Heb je vragen? Stuur dan een email naar eva@evamooren.nl en zet “privacyverklaring” in de onderwerpregel van je e-mail.

Eva Mooren Opruimbegeleiding
Kannemansstraat 10
5246 AM Rosmalen
06-24837433
www.evamooren.nl

PRIVACYVERKLARING DOWNLOADEN

Deze verklaring is te downloaden via de volgende link: AVG – Privacyverklaring